Rekrytering

Vår målsättning är att identifiera och attrahera de bästa kandidaterna på marknaden till våra kunder. Med en effektiv och tempofylld urvalsprocess ser vi till att organisationens behov matchas med kompetens, erfarenhet och personlighet hos kandidaten.

Vi utmanar gärna våra kunder att tänka utanför konventionella ramar och arbetar aktivt för att identifiera och attrahera kandidater långt bortom dem som aktivt söker nytt arbete eller som redan finns i vårt befintliga nätverk.

Grunden för vårt erbjudande är rekrytering med fokus på det kvalitativa urvalet. Vi har också tillgång till ett stort nätverk av seniora specialister.