Assessment

Det är svårt att särskilja potential från prestation. Ofta befordras individer på basis av deras historiska och nuvarande prestationer utan att man bedömt deras potential och deras förutsättningar att lyckas i en ny, större och mer utmanande roll.

Inom området personbedömning arbetar vi med bedömning och utvärdering både av företagets identifierade talanger men också av befintliga ledare och specialister som stöd i deras fortsatta utveckling.