Sophie Danell – VD


Sophie har lång erfarenhet från  strategisk såväl som operativ ledningsnivå från företag som Orkla, Sapa och AcadeMedia. Hon brinner för kopplingen mellan HR och affär med fokus på rekrytering och interim HR.

Hennes styrka ligger i det enorma engagemanget och viljan att få kunden att bli framgångsrik. Hon utmanar gärna med lösningar utanför traditionella ramar. Sophie har en MSc in Business Administration and Economics från Lunds Universitet. Hon är också diplomerad coach med KBT-inriktning.

Mail:sophie.danell@framstegshuset.se                                                                                    Mobil: +46 (0) 722 35 44 50Christina Nordberg


Christina har mångårig erfarenhet av chefs- och ledarfrågor, främst från detaljhandeln men också som egen konsult inom search/head-hunting och med coaching av både individer och grupper. Christina är civilekonom och certifierad coach enligt International Coach Federations standards.

Med ett mycket väl utvecklat sinne för lyssnande i kombination med nyfikenhet skapar Christina förståelse för – och inblick i – många olika världar.

Mail:christina.nordberg@framstegshuset.se                                                                          Mobil: +46 (0) 705  35 60 02

 Andreas Nordström


Utifrån mångårig erfarenhet från olika chefspositioner arbetar Andreas med utveckling av människor där motivation, inspiration och resultat är såväl självklara som viktiga delar.

Andreas styrka ligger i hans lugna och lyssnande förhållningssätt som i kombination med en stark analytisk förmåga leder till utveckling och bestående resultat hos klienten.

Andreas är utbildad ekonom och har även en psykologexamen från Lunds Universitet.

Mail:andreas.nordstrom@framstegshuset.se                                                                         Mobil: +46 (0) 705  60 50 68