Coaching

Coaching är en interaktiv process med syfte att hjälpa individer att nå önskade resultat.
Metoden främjar handling och lärande – genom att medvetandegöra, utmana och motivera.

Individer som investerar i ett professionellt samarbete med en coach upplever i regel nya perspektiv på de utmaningar han eller hon står inför i livet. Det i sin tur ger tillgång till nya handlingsalternativ och beteenden och ett mer produktivt sätt att vara.